Web lists-archives.com

Re: [Spca50x-devs] gspcav1-20071224 parameters for Labtec Webcam pro
Here is the lsusb output on my pc:

$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 041e:4052 Creative Technology, Ltd
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 046d:08a2 Logitech, Inc. Labtec WebCam Pro
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 062a:0001 Creative Labs Notebook Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

id 0x46d:0x8a2 seems to be Labtec Webcam Pro

Janusz


Thomas Kaiser wrote:
> Please post the USB ID, "lsusb".
> 
> Thomas
> 
> 
> 


---
Wiadomość została wysłana z serwisu bezpłatnych kont pocztowych portalu Gazeta.pl. Agora SA nie odpowiada za sposób wykorzystywania tych kont przez użytkowników.

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Microsoft
Defy all challenges. Microsoft(R) Visual Studio 2008.
http://clk.atdmt.com/MRT/go/vse0120000070mrt/direct/01/
_______________________________________________
Spca50x-devs mailing list
Spca50x-devs@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/spca50x-devs