Web lists-archives.com

[MPlayer-dev-eng] [PATCH] Fix manpage issues found by lintian
Hello:

While packaging MPlayer for Debian, lintian found the following issues:
 ./de/mplayer.1
  <standard input>:10732: warning: macro `..).' not defined
 ./es/mplayer.1
  <standard input>:527: warning: macro `yes'' not defined
  <standard input>:5044: warning: macro `OPs' not defined (possibly
missing space after `OP')
 ./fr/mplayer.1
  <standard input>:222: warning: macro `Rs' not defined
  <standard input>:6743: warning: macro `Bs' not defined
  <standard input>:9821: warning: numeric expression expected (got `l')
 ./hu/mplayer.1
  <standard input>:4181: warning: macro `mplayer' not defined
  <standard input>:7192: warning: macro `mencoder' not defined
  <standard input>:7567: warning: macro `shotNNNN.png'' not defined
  <standard input>:9849: warning: macro `b' not defined
 ./it/mplayer.1
  <standard input>:5741: warning: macro `..)' not defined
  <standard input>:5954: warning: macro `u'' not defined
 ./zh_CN/mplayer.1
  <standard input>:8141: warning: macro `RE.' not defined (possibly
missing space after `RE')

The issues are mainly starting a line with the reserved characters '.'
" ' " or typos in the macros. It results in the affected lines being
ignored therefore having missing documentation or wrong alignment. The
following patch is one way to fix the issues.

Cheers,
Miguel
Description: Fix manpage issues found by lintian.
 ./de/mplayer.1
  <standard input>:10732: warning: macro `..).' not defined
 ./es/mplayer.1
  <standard input>:527: warning: macro `yes'' not defined
  <standard input>:5044: warning: macro `OPs' not defined (possibly missing space after `OP')
 ./fr/mplayer.1
  <standard input>:222: warning: macro `Rs' not defined
  <standard input>:6743: warning: macro `Bs' not defined
  <standard input>:9821: warning: numeric expression expected (got `l')
 ./hu/mplayer.1
  <standard input>:4181: warning: macro `mplayer' not defined
  <standard input>:7192: warning: macro `mencoder' not defined
  <standard input>:7567: warning: macro `shotNNNN.png'' not defined
  <standard input>:9849: warning: macro `b' not defined
 ./it/mplayer.1
  <standard input>:5741: warning: macro `..)' not defined
  <standard input>:5954: warning: macro `u'' not defined
 ./zh_CN/mplayer.1
  <standard input>:8141: warning: macro `RE.' not defined (possibly missing space after `RE')
Author: Miguel A. Col��z <debian.micove@xxxxxxxxx>
Forwarded: yes
Last-Update: 2015-07-12

--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/de/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/de/mplayer.1
@@ -10729,7 +10729,7 @@ höhere Werte forcieren sanftere Schwank
 .TP
 .B zones=<Zone0>[/<Zone1>[/...]]
 Vom Benutzer festgelegte Qualität für besondere Abschnitte (Ende, Abspann,
-...).
+\&...).
 Jede Zone ist <Start-Frame>,<End-Frame>,<Option>, wobei Option die folgenden
 Werte annehmen kann:
 .PD 0
--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/es/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/es/mplayer.1
@@ -524,7 +524,7 @@ las que se pasan por línea de comandos
 La sintaxis del fichero de configuración es 'opción=<valor>', todo lo que haya
 después de un '#' se considera un comentario.
 Se pueden activar las opciones que funcionan sin valores poniendo su valor a
-'yes' o '1' o 'true' y desactivarlas poniendo su valor a 'no' o '0' o 'false'.
+\&'yes' o '1' o 'true' y desactivarlas poniendo su valor a 'no' o '0' o 'false'.
 Se pueden especificar de este modo incluso las subopciones.
 .PP
 También se pueden escribir ficheros de configuración para medios específicos.
@@ -5041,7 +5041,7 @@ filtro de postprocesado simple
 .RSs
 .IPs quality
 0\-6 (por defecto: 3)
-.OPs "qp\ \ \ "
+.IPs "qp\ \ \ "
 parámetro para forzar la cuantización (por defecto: 0, usa qp del video)
 .IPs "modo\ \ \ "
 0: umbral fuerte (por defecto)
--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/fr/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/fr/mplayer.1
@@ -219,7 +219,7 @@ sortie vidéo.
 .TP
 .B contrôle au clavier
 .PD 0
-.Rs
+.RS
 .IPs "<\- et \->"
 Recule/\:avance de 10 secondes.
 .IPs "haut et bas"
@@ -6740,7 +6740,7 @@ contraste initial
 .PD 1
 .
 .TP
-.Bs eq2[=gamma:contraste:luminosité:saturation:gr:gv:gb:poids]
+.B eq2[=gamma:contraste:luminosité:saturation:gr:gv:gb:poids]
 Égaliseur logiciel alternatif qui utilise des tables de lookup (très lent),
 autorisant une correction du gamma en plus d'un simple ajustement de
 luminosité et de contraste.
@@ -9818,7 +9818,8 @@ Combine 1 et 2.
 .B aglobal=<0\-3>
 Pareil que vglobal pour les en-têtes audios.
 .
-.TP level=<valeur>
+.TP
+.B level=<valeur>
 Spécifie le niveau CodecContext Level.
 Utilisez 31 ou 41 pour pouvoir lire la vidéo sur une Playstation 3.
 .
--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/hu/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/hu/mplayer.1
@@ -4178,7 +4178,7 @@ Haszos sebességméréshez.
 .B "aa\ \ \ \ \ "
 ASCII art kimeneti videó vezérlő, ami működik szöveges konzolon.
 Az elérhető alopciók listáját és azok leírását megkaphatod egy
-'mplayer \-vo aa:help' paranccsal.
+\&'mplayer \-vo aa:help' paranccsal.
 .br
 .I MEGJEGYZÉS:
 A vezérlő nem kezeli jól a \-aspect opciót.
@@ -7189,7 +7189,7 @@ számol a mezőkhöz a t, b és p altern
 .B telecine[=start]
 3:2-es 'telecine' eljárást alkalmaz a frameráta 20%-os növelésére.
 Ez valószínűleg nem fog jól működni az MPlayerrel, de használható a
-'mencoder \-fps 30000/1001 \-ofps 30000/1001 \-vf telecine' paranccsal.
+\&'mencoder \-fps 30000/1001 \-ofps 30000/1001 \-vf telecine' paranccsal.
 Mintkét fps opció fontos!
 (A/V szinkron sérül, ha valamelyik rossz.)
 Az opcionális start paraméter megmondja a szűrőnek, hogy hol kezdjen a
@@ -7564,7 +7564,7 @@ Megengedi képernyőmentések készíté
 parancsokkal, melyek billentyű lenyomásokhoz köthetőek.
 Lásd a szolga mód dokumentációját és az INTERAKTÍV VEZÉRLÉS
 fejezetet a részletekért.
-'shotNNNN.png' nevű fájlok fognak létrejönni a munkakönyvtárban,
+\&'shotNNNN.png' nevű fájlok fognak létrejönni a munkakönyvtárban,
 az első szabad szám felhasználásával \- egy fájl sem lesz felülírva.
 A szűrő nem jelent hátrányt, ha nem használod és elfogad minden
 színteret, így nyugodtan beleírható a konfigurációs fájlba.
@@ -9846,7 +9846,7 @@ Beállítja a használni kívánt kvant� Nagyobb bitrátáknál úgy tűnik, hogy az MPEG kvantálás jobban megőrzi a részleteket.
 Alacsony bitrátáknál a H.263 simítása csökkenti a blokk zajt.
 Ha saját matricákat használsz, az MPEG kvantálást
-.b kell
+.B kell
 használni.
 .
 .TP
--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/it/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/it/mplayer.1
@@ -5738,7 +5738,7 @@ se ad 1 allora il filtro verrà interpol
 di polifase
 .IPs <conteggio>
 log2 del numero di valori di polifase (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096,
-...) (default: 10->1024)
+\&...) (default: 10->1024)
 .IPs <taglio>
 frequenza di taglio (0.0\-1.0), il valore di default dipende dalla
 lunghezza del filtro
@@ -5951,7 +5951,7 @@ filtro.
 .IPs <formato>
 Attiva il formato desiderato.
 La forma generale è 'sbe', dove 's' indica il segno ('s' per valori con segno,
-'u' per valori senza segno, unsigned), 'b' indica il numero di bit per campionamento
+\&'u' per valori senza segno, unsigned), 'b' indica il numero di bit per campionamento
 (16, 24 o 32) e 'e' indica l'ordine con cui i campionamenti sono memorizzati
 (endianness, 'le' indica little-endian, 'be' big-endian e 'ne' la modalità del computer
 su cui sta girando MPlayer).
--- mplayer-1.1.1+svn37424.orig/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1
+++ mplayer-1.1.1+svn37424/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1
@@ -8138,7 +8138,7 @@ stereo3d 选项用于转换不同的立�应用变化坡度的周边区域大小。\
 较大的半径值带来较平缓的变化坡度,但同时使过滤器无法修改\
 靠近颜色变化丰富区域的像素(默认值:16)。
-.RE.
+.RE
 .
 .TP
 .B fixpts[=若干选项]
_______________________________________________
MPlayer-dev-eng mailing list
MPlayer-dev-eng@xxxxxxxxxxxx
https://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng