Web lists-archives.com

laatste dag bijbel tekst in dutch
/Lieve Mir!/
Ik bel je vanavond om 20:30, oké?

Pa

GerardJan wrote:
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. -- 1 Timoteus 6:12 (NBV)

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. -- 1 Timoteus 6:12 (NBG)

hoogachtend,

https://www.youtube.com/watch?v=2lJG5d2Hgug
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.4
Build identifier: 20180711183816
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general