Web lists-archives.com

laatste dag tekst in dutch
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. -- 1 Timoteus 6:12 (NBV)

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. -- 1 Timoteus 6:12 (NBG)

hoogachtend,
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.4
Build identifier: 20180711183816
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general