Web lists-archives.com

inenten (dutch)
IK ben zelf niet ingeënt (mijn moeder was anthroposoof en baptist)
De situatie in NL en Italië (bron het Parool):

Uitbraak van mazelen

Nederland is een van de weinige Europese landen die tot nog toe zonder dwang een hoge vaccinatiegraad wisten te behalen. In Frankrijk is de vaccinatie van zuigelingen tegen difterie, tetanus en polio verplicht. In België is het poliovaccin verplicht.

In Italië mogen kinderen niet naar de kleuterschool als zij niet zijn ingeënt tegen tien ziekten. In Duitsland mogen crèches zulke kinderen weigeren. Buiten Europa stelt Australië de vaccinaties als voorwaarde voor kinderbijslag. De uitbraak van mazelen in verscheidene Europese landen plaatste de dalende vaccinatiegraad eerder dit jaar ook op de agenda van het Europees Parlement. Over maatregelen wordt nog nagedacht.

Hoogachtend,
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general