Web lists-archives.com

Re: bible text for today (in dutch)
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. -- Psalmen 25:10 (NBV)

Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. -- Psalmen 25:10 (NBG)
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general