Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
GerardJan wrote:

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Psalm 119:103


Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. -- 1 Timoteus 2:5-6 (NBV)

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. -- 1 Timoteus 2:5-6 (NBG)

hoogachtend,
--
[gerardjan@gershwin seamonkey]$ fortune
Windows found - Remove? (Y)es (S)ure (F)ine (O)K

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general