Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood. -- Spreuken 13:14 (NBV)

Het onderricht van de wijze is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken. -- Spreuken 13:14 (NBG)

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general