Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text (2nd Pentecostal day)
Loof Jahwe, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door Jahwe zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2
etc.


--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general