Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. -- Openbaring 3:11 (NBV)

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. -- Openbaring 3:11 (NBG)


--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general