Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
GerardJan wrote:

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Psalm 119:103

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. -- 2 Korintiers 2:14-15 (NBV)

Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan. -- 2 Korintiers 2:14-15 (NBG)

s.h.vinkesteijn@xxxxxxxxxx wrote:
> Uw bericht
>
>      Aan: "s.h.vinkesteijn@xxxxxxxxxx" <s.h.vinkesteijn@xxxxxxxxxx>
>      Onderwerp: Fwd: Re: beautiful bible text for today, sunday
>      Verzonden: 30/04/2018 14:15
>
>  Is gelezen op 30/04/2018 15:35--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general