Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie God – zo spreekt God, de HEER. -- Ezechiel 34:31 (NBV)

Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE. -- Ezechiel 34:31 (NBG)


--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general