Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text for today, sunday


Jahweh, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. -- Jesaja 25:1 (NBV)

O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. -- Jesaja 25:1 (NBG)
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general