Web lists-archives.com

Re: bible text for our king Willem ALexander
On 4/27/18 7:41 AM, Lucifer Morningstar wrote:
On Fri, 27 Apr 2018 12:44:54 +0200, GerardJan
<gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx> wrote:

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de
drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God,
de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van
de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. -- Psalmen
84:11-13 (NBV)

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil
liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de
tenten der goddeloosheid. Want de HERE God is een zon en schild, de HERE
geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die
onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U
vertrouwt. -- Psalmen 84:11-13 (NBG)

I disagree.

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus


I agree with FredW.

Bye!

--
GO PENS!
National Popular Vote <http://www.nationalpopularvote.com/>
Ubuntu 16.04LTS - Unity Desktop
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general