Web lists-archives.com

Re: bible text for our king Willem ALexander
On Fri, 27 Apr 2018 12:44:54 +0200, GerardJan
<gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx> wrote:

>Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de 
>drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, 
>de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, 
>zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van 
>de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. -- Psalmen 
>84:11-13 (NBV)
>
>Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil 
>liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de 
>tenten der goddeloosheid. Want de HERE God is een zon en schild, de HERE 
>geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die 
>onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U 
>vertrouwt. -- Psalmen 84:11-13 (NBG)

I disagree.

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general