Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
GerardJan wrote on 18/04/2018 20:38:

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Psalm 119:103

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.
1 Timoteus 1:15 (NBV)


--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general