Web lists-archives.com

beautiful bible text

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Psalm 119:103

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general