Web lists-archives.com

my bible text for today
Dagelijks Woord
		
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. -- Spreuken 2:6

Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. -- Spreuken 2:6
		
		
	
Delen: 	


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord. Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vjz2ev62rasbizltsr7w4vpvvnxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen.

Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general