Web lists-archives.com

Re: evangelische omroep bible text
On 30/11/2017 3:58, GérardJan wrote:
i run out of cigarets again and i couldn´t go to the tabacos
because it rained here cats and dogs


     ¡¡¡ godverdomme !!!

Dagelijks Woord
		
Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. -- Galaten 3:28

Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. -- Galaten 3:28
		
		
	
Delen: 	


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord. Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=hopd7gafxfdbmzltsr7w4vpvcbxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen.

Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general