Web lists-archives.com

Re: Important!!! Do not allow Firefox to update to 57!!!
On Mon, 27 Nov 2017 12:26:08 +0100, GérardJanJan
<gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx> wrote:

>Dagelijks Woord
>		
>	Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
>opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
>heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel 
>over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. -- Johannes 
>3:16-17
>
>Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
>gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, 
>maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
>gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
>behouden worde. -- Johannes 3:16-17 	
>		
>	Dagelijks Woord is er ook voor de smartphone: App Store (iPhone)
>Google Play (Android) 	
>	
>Delen: 	
>
>
>Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven
>
>U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich 
>heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord.
>Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op 
>deze link:
>https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=ahp4abkyzp7xkzltsr7w4vpvdvxgq888&m_action=unsubscribe
>Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich 
>op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de 
>instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw 
>voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, 
>privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie 
>voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter 
>kunnen helpen.
>
>Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe 
>Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De 
>bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) 
>Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

I'm not sure I agree,
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general