Web lists-archives.com

Re: Important!!! Do not allow Firefox to update to 57!!!
Dagelijks Woord
		
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. -- Johannes 3:16-17

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. -- Johannes 3:16-17
		
	Dagelijks Woord is er ook voor de smartphone: App Store (iPhone)
Google Play (Android) 	
	
Delen: 	


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord. Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=ahp4abkyzp7xkzltsr7w4vpvdvxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen.

Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 1951.


PietB wrote:
Balaco wrote:
WaltS48 wrote:
Balaco wrote:
Ron Hunter wrote
Something we already knew.  I have no intention of updating Firefox
beyond 55.  Throwing out the best feature of Firefox, bar none, is
virtual suicide, which they have been working on for a couple of years.

+1

-2

You cannot vote -2.
Each person has only +1 ou -1 -- and we cannot put others' votes for them.

Yes, we can.
If you maintain the computers at home, and your wife and kids are
restricted users, you decide which software (version) gets installed,
and thus you vote for them.
But Walt is so negative that we don't count him. So here's my +2
to counter him. ;-)

-p

_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general