Web lists-archives.com

bible text (in dutch)

		
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. -- Romeinen 8:31-34

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. -- Romeinen 8:31-34
		
		
	
Delen: 	


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord.
Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=s2zbbrrv2ujfizltsr7w4vpvabxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen. Romans 8,31-34

/That was our wedding bible text (of Margo and me (4 May 1975)/
--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 SeaMonkey/2.48
Build identifier: 20170706221156

I never met a man I didn't want to fight.
		-- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general