Web lists-archives.com

Re: Fwd: Dagelijks Woord: vrijdag 14 april 2017 - Jesaja 53,4-5

		
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. /-- Jesaja 53:4-5 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Jesaja%2053:4-5>/

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. /-- Jesaja 53:4-5 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Jesaja%2053:4-5>/
		

	
	

	
Delen: <http://www.dagelijkswoord.nl/#gp> <http://www.dagelijkswoord.nl/share/fcbk/5130/> <http://www.dagelijkswoord.nl/share/twtr/5130/> <http://www.dagelijkswoord.nl/5130/doorsturen/>Instellingen <https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888> | Ontvangsttijden <https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888&m_action=days> | Vormgeving <https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888&m_action=theme> | Bijbelvertaling <https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888&m_action=translation> | Uitschrijven <https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888&m_action=unsubscribe>

U ontvangt deze email op gertjan.vinkesteijn@xxxxxxxxx omdat u zich heeft ingeschreven bij Dagelijks Woord.
Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=kmgk6klzta3tyzltsr7w4vpqyrxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen.

Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 SeaMonkey/2.48
Build identifier: 20170329182716

I do desire we may be better strangers.
		-- William Shakespeare, "As You Like It"


_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general