Web lists-archives.com

Re: for crazy Érdogan
Ephasians 2,14-15:
Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede (Jesus)

--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 SeaMonkey/2.48
Build identifier: 20170329182716

I do desire we may be better strangers.
		-- William Shakespeare, "As You Like It"


_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general