Web lists-archives.com

bible text for today (in dutch)
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. /-- 1 Tessalonicenzen 4:13-14 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1%20Tessalonicenzen%204:13-14>/

--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49a2
Build identifier: 20161122013001

I never met a man I didn't want to fight.
		-- Lyle Alzado, professional football lineman


_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general