Web lists-archives.com

good bible text

	

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. /-- Filippenzen 3:20-21 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Filippenzen%203:20-21>/

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. /-- Filippenzen 3:20-21 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Filippenzen%203:20-21>/

The first text is comparable with the latest bible translation;
the second one can be compared with the New International Version...
--
Gérard Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerard.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 SeaMonkey/2.46
Build identifier: 20161213180120

I never met a man I didn't want to fight.
		-- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general