Web lists-archives.com

dobrý deň, prosím, môžeme hovoriť?