Web lists-archives.com

Re: falcon has no bugzilla product
El dilluns, 28 d’agost de 2017, a les 13:56:44 CEST, Harald Sitter va 
escriure:
> I literally can't file bug reports :(


https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=Falkon

?