Web lists-archives.com

[# BGN 208-45458]: моля, потвърдете картата си.
Fibank

Уважаеми клиенти ,

Поради непрекъснатото надстройване на сигурността на Fibank,

от всички клиенти се изисква да актуализират информацията си в новата база данни за защита ,за да позволят по-бързо, по-лесно и по-сигурно банково преживяване.

Моля, следвайте връзката по-долу,

Искрено Ваш,

© Първа инвестиционна банка 2009-2018. Всички права запазени.
_______________________________________________
gtk-list mailing list
gtk-list@xxxxxxxxx
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gtk-list