Web lists-archives.com

PAZINOJUMS


FACEBOOK INC
1601 WiLLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025
www.facebook.com
fbpromolink@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cienijamais Facebook lietotajs:

Lai informetu jus, ka jusu Facebook konts ar e-pastu ir ieguvis naudas balvu 1 000 000,00 EUR (viens miljons eiro) par 2019. gada izdevuma Facebook veicinasanu.

Mes apsveicam jus, ka esat viena no izveletajam personam.

Ar so tiek ieteikts Facebook inc vadibai nosutit sadu informaciju, lai apstradatu jusu prasibu ar so e-pastu
[fbpromolink@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

1. Pilns nosaukums:
2. Valsts:
3. Kontaktpersonas adrese:
4. Talruna numurs:
5. Gimenes stavoklis:
6. Nodarbosanas:
7. Uznemums:
8. Vecums:

Apsveicam! Velreiz.

Drosibas apsverumu de? mes iesakam visiem uzvaretajiem saglabat so informaciju konfidencialu no sabiedribas lidz jusu prasibas izskatisanai un jusu jums tiek pies?irta balva. Tas ir da?a no musu drosibas protokola, lai izvairitos no dubultam prasibam un nepamatotam sis programmas prieksrocibam
nepiedeross vai neoficials personals.

Sutiet nepieciesamo informaciju oficialaja apstrades prasibu e-pasta adrese
(fbpromolink@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Priekssedetaja birojs
Facebook vaditajs
Mark Zuckerberg

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.