Web lists-archives.com

hej novi prijatelj nešto izazvao moj interes za vas. Želim stvoriti jedinstvenu komunikaciju s vama. Bit ću tako zaprepašten da čitam iz vašeg odgovora