Web lists-archives.com

cześć
cześć

Jestem adwokatem Sommy Nelson, prawnikiem w zakresie prawa i osobistego adwokata
który umarł wraz z nim
Lome-Togo bez swojego domu
następny krewny. Moim powodem do skontaktowania się z tobą jest
przedstawienie cię
bank (13 500 000,00 USD). Będę
objaśnij więcej szczegółów, gdy słyszę od ciebie. Proszę zachować
Umysł, nie ma mowy, nie ma
ryzyko w tej transakcji,
Dziękuję za współpracę

Prawnik Sommy Nelson Esq
.........................................................
Hello

I am lawyer Sommy Nelson, a lawyer for the law and personal attorney
of one of my late client  who Died along with his
wife and only daughter in a car accident here in Lome-Togo without his
next of kin. My reason for contacting you is to introduce you to the
bank as his next of kin to the amount of (US $ 13.500.000.00). I will
explain in more details with you when I hear from you.Please keep in
mind, I decided to work with you base on your profile, there is no
risk in this transaction,
Thanks for your co-operation,

Lawyer Sommy Nelson Esq