Web lists-archives.com

FV_VAT 181004_3369
Witam

Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy wpłaty za faktury których zestawienie przesyłam w załączeniu. Jeżeli należności zostały uregulowane proszę uznać 
powyższą wiadomość za nieważną. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania tej wiadomości, sprawa może zostać skierowana do windykacji.Pozdrawiam,

Joanna Kwiatkowska

Kwantor Sp. z o.o. 

Attachment: faktura181004_131966txt.rar
Description: Binary data