Web lists-archives.com

Re: Testing your altera uni program
On 5/7/19 7:54 AM, Jimmy Ljungman wrote:
> Hej Cygwin!
> Jag vaknade upp denna morgon med doggerel på kinden. Glatt smetade jag av det på min Sambo, Sabina. Hon tog emot det med glädje och gav mig en puss på ögonlocket.
> 
> Jag bryggde mitt kaffe när det slog mig att jag skulle ha labb på SU om ert magnifika Altera kort. Sittandes på tåget satt jag och programmerade inför lab2.
> 
> Nu sitter jag här istället förstörd av hjärtesorg när jag läser felmeddelandet på cmd. "Could'nt compute FAST _CWD pointer" står det och jag står nu här, med armarna öppna, och ber om nåd. Hjälp mig med detta felmeddelande.

Looks like our autoresponder got confused by your use of a different
language than English.

https://cygwin.com/faq.html#faq.using.fixing-find_fast_cwd-warnings

-- 
Eric Blake, Principal Software Engineer
Red Hat, Inc.           +1-919-301-3226
Virtualization:  qemu.org | libvirt.org

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature